The Roosters

In 1963 heeft Tjeu zijn eerste bandje “The Roosters” Ze repeteren in een schuurtje bij Hobus naast de woning van Burgemeester Gubbels. Frits moest de groep verlaten omdat Pa bang was dat hij op de HBS zou blijven zitten: Niet ten onrechte want Tjeu bleef steken op de derde klas.. teveel met muziek bezig…

De roosters
Schuiven naar boven